/Cliënten aan het woord
Cliënten aan het woord 2019-06-10T19:24:26+01:00

Cliënten aan het woord

Ik liep al een tijdje rond met het idee van een carriereswitch richting coaching.

Door de Kerntalentenanalyse bij Truus werd me echter duidelijk waarom mijn huidige werk zo goed bij me past, en waarom ik, van alleen coaching, niet gelukkig ga worden. Ik heb nu mijn werk kunnen combineren met coaching waardoor ik helemaal op mijn plek zit.

Monique de Wit, Manager Contractor Safety Leadership – Shell

De KernTalentenanalyse startte met vragen over mijn kindertijd (tussen 4 en 12 jaar) gericht op spelelementen, waarna een diepte-interview volgde. Hieruit heeft Truus mijn KernTalenten in beeld gebracht. Uit deze analyse kwam naar voren dat ik over talenten beschik voor een leidinggevende positie. Dat gaven meerdere mensen in verschillende werksettings mij al eerder terug, maar daar lag mijn ambitie tot voor kort niet. Ik vond het heel bijzonder hoe treffend de analyse is. Dit geeft mij mooie handvatten om keuzes te maken, zowel op het gebied van werk als prive.

Annemiek Moelaart, Manager Human Resources – IND

Truus Krenn heeft mij vakkundig en op een heel plezierige wijze  geholpen met de KernTalentenanalyse.

Het heeft mij het volgende opgeleverd:

Een heldere focus: voor mij is het belangrijk om concrete en haalbare doelen te stellen. En die dan ook te halen.

Goede kijk op persoonlijk afbreukrisico: ik ben kwetsbaar doordat ik geneigd ben té flexibel te zijn. Risico: doelen niet op tijd halen, tijdsdruk, stress, slecht humeur.

Bert Gritter, HR-adviseur

“Truus Krenn was mijn coach voor een Kerntalentenanalyse.

Ze bracht mij zonder moeite terug naar mijn kindertijd, om daarbij door te vragen op zaken die ik als kind graag deed en belangrijk vond. Dat op zich vind ik al een gave, want het bracht vergeten maar dierbare herinneringen terug! Het was een boeiend diepte interview, onder meer over de favoriete jeugdspelletjes, met kameraadjes of alleen, over wat mij boeide op die leeftijd.

Hoe Truus van daaruit tot een rapport zou kunnen komen, was voor mij een raadsel.

Maar de Kerntalentenrapportage bleek enorm diepgaand, overtuigend en herkenbaar. Het rapport benoemt zogenaamde ‘Kerntalenten’, in hoeverre ze ontwikkeld zijn, wat ze in mijn leven kunnen betekenen, hoe ik er nog meer voordeel uit kan halen.

De adviezen van Truus, op basis van haar interpretatie van de Kerntalenten, heb ik als zeer waardevol ervaren. De prachtig verwoorde ‘levensparadoxen’ staan nog steeds centraal in mijn loopbaan en leven, de adviezen over de randvoorwaarden voor mij om goed te kunnen presteren en ook de benoemde risico’s op demotivatie of bore-out zijn voor mij erg herkenbaar en helpen mij bij het maken van keuzes”.

Cissy Ploegmaker, Senior adviseur Pace Careercoaching

De coaching en KernTalentenanalyse van Truus heeft niet alleen meer richting gegeven bij keuzes rondom mijn loopbaan, maar het heeft mij ook duidelijkheid gegeven over de waarden en bedrijfsculturen die ik hierbij belangrijk vind. Voor startende professionals geeft de veilige omgeving en de kennis van Truus enorm waardevolle inzichten, zowel op zakelijke als persoonlijke vlakken.

Adinda van de Broek