/Waar komt de Kerntalentenmethode vandaan?
Waar komt de Kerntalentenmethode vandaan? 2020-04-25T08:06:39+01:00

Waar komt de Kerntalentenmethode vandaan?

De KernTalenten-methode is in 1989 ontdekt door Danielle Krekels bij het zoeken, screenen en selecteren van ingenieurs. Zij bleken een verrassend vergelijkbare speelvoorkeur te hebben in hun kindertijd. Deze vaststelling was aanleiding voor verder onderzoek. Danielle Krekels ondervond dat je favoriete kinderspelletjes alles zeggen over je dieperliggende, natuurlijke talenten. Ze ontdekte 23 KernTalenten, elk met hun eigen specifieke componenten.

Wetenschappelijke onderbouwing
Na meer dan 10.000 diepte-interviews is de KernTalenten-methode stevig empirisch uitgebouwd en verfijnd. De Katholieke Universiteit Leuven heeft de methode theoretisch wetenschappelijk onderbouwd.

Wat maakt de methode uniek?
Kerntalenten worden bepaald  in een niet verdachte tijd. Een kind speelt vanaf een jaar of vier tot aan de puberteit gewoon met wat hij/zij leuk vind. Zomaar. Zonder bijgedachten.

Het is geen momentopname. Het gaat over een zeer lange periode, ongeveer 8 jaar, die als basis wordt gebruikt en waarin men voldoende herinnering heeft over de spelactiviteiten die in de vragenlijst worden genoemd.

Het gaat om effectief bewezen gedrag. De vraag is niet wat zou je doen, maar wat heb je écht gedaan. Geen hypothetische of ‘wat als-vragen’.

De KernTalenten constellatie is heel persoonlijk. Het is een instrument dat leidt tot zelfinzicht en/of om goed gefundeerde keuzes te maken.

De methode is het enige systeem ter wereld, dat zowel Gaps (leemtes) als appreciative inquiry (een waardevolle benadering en ondervraging) combineert in één methode. En dat een resultaat biedt dat ondersteund wordt door de cliënt zelf.

De methode kent geen types. Er ligt geen theoretisch model onder. De methode is vanuit de praktijk ‘geopenbaard’. Het levert een zeer gedetailleerde blauwdruk op. Er zijn binnen de methode maar liefst 94 miljard combinaties mogelijk.

De KernTalentenmethode heeft een uitzonderlijk hoge betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha .84).

Ik wil meer weten over mijn Kerntalenten