Kerntalentenanalyse

Een duurzaam kompas bij elke keuze

Een Kerntalentenanalyse geeft inzicht in je potentieel plus je intrinsieke motivatie plus je aard/karakter.

Een Kerntalentenanalyse legt het verband bloot tussen je activiteiten in de kindertijd tussen je 4e en je 12e jaar, je favoriete kinderspeelgoed en je Kerntalenten. Het levert je een wegwijzer op die je op elk cruciaal moment in je leven kunt raadplegen. Iedereen heeft Kerntalenten die leiden tot positieve duurzame keuzes! Ieder mens is uniek! Dat is het uitgangspunt van de Kerntalentenanalyse.

De kerntalentenanalyse

In deze video van de Beroepsvereniging KerntalentenAnalisten Nederland wordt de kerntalentenanalyse in het kort uitgelegd.

Waarom zou ik een Kerntalentenanalyse willen doen?

Wat geeft je energie en wat kost(te) je energie, wat doe je graag en op welke wijze. Al je Kerntalenten samen geven een goed beeld van je fundamentele aanleg en je voorkeur voor zaken die je het liefste doet! Dat helpt je om grip te krijgen op je eigen inzetbaarheid hoe, waar en wanneer dan ook.

Het geeft inzicht in hetgeen je nog zou kunnen ontwikkelen ten behoeve van bijv. functies waar je voorkeur naar uitgaat. Hierbij gaat het zowel om de taken en verantwoordelijkheden die het beste bij je passen als de context waarin deze moeten worden uitgevoerd. Ook wordt duidelijk met welke zaken jij en je omgeving rekening kan/moet houden en wat de risico’s op burn-out en bore-out zijn.

Het ontdekken van je Kerntalenten, zorgt ervoor dat je de juiste beslissingen kunt nemen en bewuste keuzes kunt maken in je werk, je loopbaan, een opleiding en tijdens je leven. Als je je sterke KernTalenten in kunt zetten voel je je energiek en ervaar je grote voldoening in wat je doet.

Waar komt de Kerntalentenmethode vandaan?

De Kerntalentenmethode is in 1989 ontdekt door Danielle Krekels bij het zoeken, screenen en selecteren van ingenieurs. Zij bleken een verrassend vergelijkbare speelvoorkeur te hebben in hun kindertijd. Deze vaststelling was aanleiding voor verder onderzoek. Danielle Krekels ondervond dat je favoriete kinderspelletjes alles zeggen over je dieperliggende, natuurlijke talenten. Ze ontdekte 23 KernTalenten, elk met hun eigen specifieke componenten.

Wetenschappelijke onderbouwing
Na meer dan 10.000 diepte-interviews is de Kerntalentenmethode stevig empirisch uitgebouwd en verfijnd. De Katholieke Universiteit Leuven heeft de methode theoretisch wetenschappelijk onderbouwd. De KernTalentenmethode heeft een uitzonderlijk hoge betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha .84).

Uniek en persoonlijk

Kerntalenten worden bepaald in een niet verdachte tijd. Een kind speelt vanaf een jaar of vier tot aan de puberteit gewoon met wat hij/zij leuk vindt. Zomaar. Zonder bijgedachten. Het is geen momentopname. Het gaat over een zeer lange periode, ongeveer 8 jaar, die als basis wordt gebruikt en waarin men voldoende herinnering heeft over de spelactiviteiten die in de vragenlijst worden genoemd. Het gaat om effectief bewezen gedrag. De vraag is niet wat zou je doen, maar wat heb je écht gedaan. Geen hypothetische of ‘wat als-vragen’.

De Kerntalenten constellatie is heel persoonlijk. Het is een instrument dat leidt tot zelfinzicht en/of om goed gefundeerde keuzes te maken. De methode kent geen types. Er ligt geen theoretisch model onder. De methode is vanuit de praktijk ‘geopenbaard’. Het levert een zeer gedetailleerde blauwdruk op. Er zijn binnen de methode maar liefst 94 miljard combinaties mogelijk. Van 23 Kerntalenten wordt onderzocht in welke mate ze bij jou aanwezig zijn. Deze Kerntalenten staan niet op zichzelf, maar beïnvloeden elkaar. Daarom wordt in de uitkomst niet alleen ieder Kerntalent afzonderlijk beschreven. De Kerntalenten worden ook met elkaar in verband gebracht en geclusterd op ca. 15 onderwerpen.

Op basis van de Kerntalentenconstellatie kunnen gefundeerde keuzes gemaakt worden voor werk, opleiding en leven. Het Kerntalentenonderzoek vindt eenmalig plaats en hoeft dus later in het leven van de werknemer niet te worden herhaald. De uitkomst is namelijk voor het leven.

Nieuwsgierig wat ik voor jou kan betekenen?

Hoe verloopt een kerntalentenanalyse?

De Kerntalentenanalyse verloopt als volgt:

 1. Het invullen van een online vragenlijst door de betrokkene (ca. 30 minuten), over de kindertijd (4-12 jaar).
 2. Een face to face interview van ca. 2-3 uur naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst. Dit interview betreft o.a. de activiteiten die je deed in je kindertijd (4-12 jaar).
 3. Een mondelinge terugkoppeling van de uitkomst hiervan in sterke, halve en kleine Kerntalenten. Door middel van kaartjes wordt deze uitkomst visueel weergegeven.
 4. Een diepte-interview geeft inzicht in wat je nog kan ontwikkelen ten behoeve van functies die je overweegt of ambieert en wordt duidelijk in hoeverre je de Kerntalenten hebt ingezet in studie, werk en leven. Tenslotte of je de Kerntalenten hebt ontwikkeld tot competenties (kennis, vaardigheden, attitude) en belemmeringen hebt ervaren bij het inzetten van de Kerntalenten in studie, werk en leven.
 5. Een uitgebreid schriftelijk verslag met de analyse waarin alle 23 Kerntalenten en competenties worden gewogen en gecombineerd, aangevuld met conclusies en aanbevelingen.
 6. Vervolgens volgt na een aantal weken een nagesprek (1,5 uur) over de uitkomst van de Kerntalentenanalyse.

Jouw investering

De Kertalentenanalyse vindt plaats in Warmond of op een samen nader te bepalen plek in Noord-Holland, Zuid-Holland of Utrecht. Online behoort ook tot de mogelijkheden.

Dit zijn mijn tarieven:

 • Kennismakingsgesprek (1)
  Gratis en vrijblijvend
 • Kerntalentenanalyse
  inclusief een uitgebreid verslag en nagesprek
  Particulieren – 1095 euro (ex. BTW)
  ZZP’ers -1095 euro (ex. BTW)
  Bedrijven – 1295 euro (ex. BTW)